Het kindpakket en kindgericht armoedebeleid waren de belangrijkste aanbevelingen aan gemeenten in het vorig jaar door de Kinderombudsman gepresenteerde onderzoeksrapport 'Kinderen in armoede'. Meer dan 10% van de gemeenten heeft de aanbevelingen ter harte genomen. Zo is het kindpakket bijvoorbeeld ingevoerd in Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Leeuwarden, Den Bosch, Nuenen en Zwartewaterland. Andere gemeenten zijn in gesprek met kinderen en jongeren en werken aan de samenstelling van hun kindpakket.

Handreiking 'Effectief kindgericht armoedebeleid'