De Tweede Kamer debatteert donderdag over de gesloten jeugdzorg. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Kinderombudsman Margrite Kalverboer: "Het gaat om een relatief kleine groep van zo'n 500 jongeren. De verantwoordelijkheid voor deze doelgroep moet breed gevoeld en gedragen worden. Hun belangen moeten voorop staan. Ik spreek alle betrokken partijen, in het bijzonder de staatssecretaris, hierop aan." 

Gebrek aan visie en sturing

De Kinderombudsman heeft de afgelopen jaren al meerdere keren zorgen geuit over de gesloten jeugdzorg. Op dit moment biedt de gesloten jeugdzorg niet altijd de kwaliteit waar de kinderen en jongeren die daar verblijven recht op hebben. 

Kalverboer: "Ik zie dat een gebrek aan visie en sturing ervoor zorgt dat de instellingen grote moeite hebben om de kwaliteit van zorg te leveren die wij van hen verlangen. Het is geen gebrek aan wil, maar dit komt door het tekort aan medewerkers met de juiste kennis, gebrek specialistische  behandeling en financiële druk. Ondertussen krijgen deze jongeren, met de meest complexe problematiek, komend uit vaak moeilijke omstandigheden, niet de allerbeste zorg. Terwijl juist zij hier recht op hebben."

Rol jeugd-ggz

Er worden nu jongeren in de gesloten jeugdzorg geplaatst omdat er een gebrek is aan een andere of betere plek. Jongeren worden door de jeugd-ggz weggestuurd, wanneer ze zowel psychische als gedragsproblemen hebben. Het lijkt dan of de enige oplossing is om een kind of jongeren in de gesloten jeugdzorg te plaatsen. 

"Dit is in strijd met de rechten van het kind en een zwaktebod. Dit moet anders. In mijn visie moet de rol en verantwoordelijkheid van de jeugd-ggz, als het gaat om de zorg voor deze groep jongeren, veel sterker benoemd worden", schrijft Kalverboer.

ZIKOS

Ook de zorg voor jongeren met zeer complexe psychiatrische problemen die op een ZIKOS afdeling terecht zijn gekomen schiet ernstig tekort. Op een ZIKOS-afdeling verblijven jongeren tussen 12 en 18 jaar oud met een psychiatrische stoornis, die in een crisis verkeren. Jason Bhugwandass beschrijft in het rapport 'Eenzaam gesloten' indrukwekkende ervaringen van 51 jongeren die op een ZIKOS-afdeling verbleven.

Kalverboer: "Inmiddels is er een opnamestop op de ZIKOS-afdelingen. Het is belangrijk dat voor de doelgroep van de ZIKOS-afdelingen passende, hoogwaardige zorg beschikbaar is. Deze jongeren hebben de beste ondersteuning nodig en echt goede behandelingen. Op álle niveaus: pedagogisch, sociaal, emotioneel, psychiatrisch en medisch. Alleen daarmee bieden we de jongeren waar ze recht op hebben."