De Kinderombudsman start een onderzoek naar vier klachten van Jan en zijn moeder. De politie zou bij de aanhouding gezorgd hebben voor letsel en zou niet de medische zorg gegeven hebben die Jan nodig had. Ook zou de politie de moeder van Jan niet zelf geïnformeerd hebben over de aanhouding van haar zoon en zou hij ten onrechte opgesloten zijn in een gevangenis voor volwassenen.

Onderzoek naar klachten

Na gesproken te hebben met Jan en zijn moeder, met medewerkers van de politie en van het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid, concludeert de Kinderombudsman dat niet kan worden vastgesteld dat de politie Jan letsel heeft toegebracht. Over deze klacht kan dus geen oordeel worden gegeven. De Kinderombudsman stelt dat klacht over het ontbreken van medische zorg niet terecht is. Uit het onderzoek blijkt dat de zorg voor Jan wel goed is geweest.

De klacht over het contact met de moeder na de aanhouding van haar zoon is deels niet terecht en deels wel. De moeder heeft de politie inderdaad zelf gebeld, maar ze was daar zo snel mee dat de politie nog niet in de gelegenheid was geweest om haar te bellen. Tegelijk is het wel belangrijk dat een kind contact kan hebben met zijn vader of moeder en heeft de politie daar een rol in. Tot slot vindt de Kinderombudsman dat Jan en zijn moeder terecht klagen over het opsluiten van Jan in de gevangenis. Kinderen horen niet in een cel opgesloten te worden. Ook niet 's nachts, niet op het politiebureau en zeker niet in een gevangenis voor volwassen.

Aanbevelingen

De Kinderombudsman heeft eerder onderzoek gedaan naar de behandeling van kinderen door de politie en in het bijzonder het opsluiten van kinderen in een cel. Sinds die tijd zijn er dingen verbeterd, maar nog lang niet alles gaat goed. Daarom herhaalt de Kinderombudsman in het onderzoek naar de klachten van Jan en zijn moeder twee aanbevelingen uit eerdere rapporten. De Nationale politie moet zorgen dat een ouder zijn of haar kind kan bezoeken zonder glas ertussen. En het ministerie van Justitie en Veiligheid moet er voor zorgen dat advocaten beter beschikbaar zijn, zowel overdag als 's nachts.

Daarnaast geeft de Kinderombudsman een aantal nieuwe aanbevelingen. Zo moet de Nationale politie bekijken of het mogelijk is dat ouders ook 's nachts hun opgesloten kind kunnen bezoeken of contact kunnen hebben. En zou het ministerie van Justitie en Veiligheid moeten zorgen voor een wet waardoor kinderen ook ergens anders dan in de cel mogen wachten op hun verhoor.

Download Rapport