Peter werkt sinds kort weer. Daarvoor zat hij in de bijstand. De financiële situatie van het gezin is niet verbeterd sinds Peter weer werkt, omdat er nog schulden moeten worden afgelost. Er is een 'bewindvoerder' aangewezen, die de geldzaken voor het gezin beheert. En Peter en zijn gezin krijgen van deze 'beheerder' iedere maand geld om van te leven.

Kinderombudsman in actie

Het gezin krijgt nu van de beheerder hetzelfde weekgeld als toen vader Peter nog niet werkte. Alleen heeft de gemeente gezegd dat ze geen recht meer hebben op de minimaregeling omdat Peter weer werk heeft. Peter en zijn gezin willen wel graag gebruik blijven maken van de 'minimaregeling' en het 'kindpakket'. Want nu houden ze nog minder geld over om van te leven. De gemeente wilde haar beslissing niet veranderen. Omdat Peter en zijn gezin dit geld niet meer kregen waren zijn de kinderen de dupe. Daarom riep Peter de hulp in van de Kinderombudsman. De Kinderombudsman kwam in actie, omdat het standpunt van de gemeente leidde tot extra financiële zorgen bij het gezin.

Eerder onderzoek armoede en financiële zorgen

In ons onderzoek 'Alle kinderen kansrijk' (2017) hebben we gezien dat financiële zorgen van ouders kunnen leiden tot minder aandacht voor de opvoeding en begeleiding van kinderen. En een onstabiele thuissituatie. Terwijl een stabiele thuissituatie en aandacht en liefde van ouders juist belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Armoede heeft enorme impact. Naast de financiële steun is het nodig dat de gemeente ook meekijkt hoe de andere problemen opgelost kunnen worden.

Wat kun je echt uitgeven als gezin?

In de zaak van Peter en zijn gezin is vooral gekeken naar wat zij financieel nodig hebben. Wat komt er binnen, maar vooral ook wat moet er betaald worden? Zijn er ook nog schulden? De Kinderombudsman stelt aan de gemeente voor om bij het vaststellen van hulp aan gezinnen te kijken naar hoeveel geld ze echt kunnen uitgeven. En niet naar hoeveel mensen 'op papier' verdienen.

Goed resultaat voor Peter en zijn gezin

De gemeente bleek gevoelig voor de argumenten van de Kinderombudsman. En besloot om alsnog te kijken naar hoeveel het gezin echt kan uitgeven en niet naar het papieren inkomen. Ook voor 2021 komt het gezin daardoor weer in aanmerking voor de minimaregeling van de gemeente. De kinderen kunnen weer aan alle activiteiten meedoen. Peter en zijn gezin zijn blij en opgelucht.

De gemeente heeft ons laten weten dat zij bekijken of zij kinderen van ouders met schulden via een algemene regeling tegemoet kunnen komen.

Margrite Kalverboer,
De Kinderombudsvrouw

De 'minimaregeling' en het 'kindpakket', wat zijn dat nou precies voor regelingen?

De minimaregeling van de gemeente is bedoeld om inwoners met een lager inkomen te ondersteunen. Een onderdeel van deze regeling is het kindpakket, speciaal voor kinderen dus. De ouders gebruiken het kindpakket van de gemeente voor schoolreisjes, schoolspullen, contributie van de sport- en muziekvereniging en sportspullen van hun kinderen.

Lees meer over Kinderarmoede en de hulp die je kunt krijgen op Rijksoverheid.nl