De Kinderombudsman kan hierin geen rol vervullen; deze beslissingen zijn voorbehouden aan de rechter. Daarnaast is deze man het niet eens eens met het feit dat zijn dochter in een gezin is geplaatst dat lid is van een christelijk genootschap en daar vervolgens ook bleef wonen. Ondanks dat hij zijn bezwaren meermalen en luid en duidelijk kenbaar heeft gemaakt bij de jeugdzorgorganisaties, is zijn dochter tot op de dag van vandaag bij dit gezin, waartegen hij aperte bezwaren heeft. Naar aanleiding daarvan is besloten tot een vooronderzoek.

Download rapportbrief