Er verblijven nog steeds duizenden kinderen op (crisis)noodopvanglocaties. Op deze plekken zijn de woonomstandigheden ernstig onder de maat. De emotionele ontwikkeling van kinderen staat zwaar onder druk doordat er onvoldoende oog is voor het effect van het ervaren van onrust en geweld in de leefomgeving. 

Margrite Kalverboer: "Je moet je realiseren wat dit betekent voor deze kinderen. Ze wonen op een onveilige plek en dat heeft lichamelijke en emotionele gevolgen. Kinderen drinken bijvoorbeeld heel weinig om niet naar vieze toiletten te hoeven. Of ze durven niet meer tegen hun ouders te zeggen wat er met hen aan de hand is, omdat die al zoveel zorgen hebben. Het leven van deze kinderen is stil komen te staan. En dit is niet tijdelijk, sommige kinderen verblijven al meer dan een jaar op een noodopvanglocatie."

De crisis voorbij

Ruim een half jaar geleden constateerden de Kinderombudsman en de Nationale ombudsman al in het rapport 'De crisis voorbij' dat de waardigheid van volwassenen en kinderen ernstig onder druk staat in de crisisnoodopvang omdat voorzieningen niet geschikt zijn. "Wij hebben toen aangedrongen tot directe aanpassingen en structurele oplossingen, maar sinds onze oproep is er niets veranderd. Deels omdat gemeenten hun verantwoordelijkheid niet nemen om opvangplekken te realiseren", zegt Kalverboer.

Belang van kind moet voorop staan

Er spelen veel belangen mee in de besluitvorming rondom de opvang van asielzoekers. Deze belangen zijn er ook rond de spreidingswet. Al deze belangen moeten worden meegewogen. Maar volgens het VN-Kinderrechtenverdrag moet het (ontwikkelings)belang van het kind bij deze afweging voorop staan en hebben landen de plicht om gevluchte kinderen extra te beschermen.

De Kinderombudsman wil met haar brief aan de Eerste Kamer de Kamerleden nog eens extra wijzen op het belang van het kind. Met de spreidingswet zal de druk op gemeenten die nu wél hun verantwoordelijkheid nemen verminderen. En er zal geïnvesteerd moeten worden in opvang die menswaardig én structureel is. Waar kinderen gezonder, veiliger en met meer perspectief dan nu kunnen opgroeien.

Kalverboer: "Als land moeten we zorgen voor opvang waar alle kinderen in alle opzichten veilig zijn. Waar ze -samen met hun ouders- op een zo normaal mogelijke manier kunnen leven. Naar school kunnen gaan en vrienden kunnen maken. Oftewel, waar ze gezond en veilig kunnen opgroeien zoals het VN-kinderrechtenverdrag ook voorschrijft."

Download hier de brief aan de Eerste Kamer.