De prijs van kindermishandeling

Kindermishandeling is een groot probleem. Volgens het VN Kinderrechtenverdrag hebben kinderen het recht om op te groeien zonder geweld. Desondanks hebben 10 miljoen (1 op de 10) kinderen in Europa gedurende hun jeugd te maken met huiselijk geweld. Kinderen die hiervan slachtoffer zijn, hebben hier hun leven lang last van. Het verhoogt de kans op onderpresteren op school, werkloosheid, armoede, criminaliteit, radicalisering en gezondheidsproblemen, zoals diabetes en depressie.

Elke euro die wordt geïnvesteerd in de preventie van kindermishandeling leidt tot een besparing van 19 euro. Dit is een besparing op medische kosten, strafrechtelijke kosten en van het verlies van productiviteit voor de samenleving. De jaarlijkse kosten van kindermishandeling bedragen voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk naar schatting 34,2 miljard euro. Dit is bijna 25% van de totale EU-begroting in 2014. Kortom: de prijs van geweld tegen kinderen is extreem hoog, voor kinderen en voor de samenleving.

2025: een kwart minder slachtoffers

De Kinderombudsman concludeert dat in Europa voldoende wet- en regelgeving is om kindermishandeling terug te dringen. Het probleem zit in het uitblijven van de invoering van goede maatregelen om kindermishandeling effectief aan te pakken. Deze maatregelen moeten betrekking hebben op het voorkomen, het signaleren, het melden van kindermishandeling en de behandeling van slachtoffers.

Een aantal landen heeft goede voorbeelden, waar de rest van Europa lessen uit kan trekken. Roemenië en Zweden hebben een aanzienlijke daling gerealiseerd van geweld in de opvoeding. Nederland heeft goede ervaring met scholing van personeel van de Spoed Eisende Hulp in ziekenhuizen in het toepassen van de Kindcheck. Kindcheck betekent dat professionals die werken met volwassenen met ernstige problemen zoals verslaving, huiselijk geweld of ernstige psychische klachten, patiënten moet controleren of zij verantwoordelijk zijn voor kinderen en of de kinderen veilig zijn. Bij 91% van de meldingen op basis van de Kindcheck blijkt inderdaad sprake te zijn van mishandeling.

ENOC 2015

De Kinderombudsman heeft het onderzoek gepresenteerd tijdens de jaarlijkse top van Kinderombudsmannen, dat op 22 en 23 september wordt gehouden in Amsterdam. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Augeo, een non profit organisatie die zich inzet voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen.

Download het rapport en de bijlagen.