Zo zijn er problemen in de jeugdhulp en het onderwijs, maar ook binnen het armoede- en migratiebeleid. Er is gebrek aan samenhang in de hulp aan kinderen. Er zijn grote regionale verschillen en de toegang tot specialistische hulp is slecht. Daarnaast zien we ook dat de overheid bepaalde groepen kinderen onterecht anders behandeld.  Dit kan tot grote problemen leiden. We vragen onder andere aandacht voor kinderen die worden uitgesloten van toeslagen, kinderen in de kampen in Syrië en staatloze kinderen. Staatloze kinderen zijn kinderen zonder nationaliteit.