Gemeenten hebben ten opzichte van 2014 steeds meer beleid op preventie van kindermishandeling. Toch zijn er nog steeds gemeenten die geen of nauwelijks preventiebeleid hebben. Ook hebben de meeste gemeenten de risicogroepen voor kindermishandeling beperkt in beeld. Er gebeurt dus meer aan preventie, maar we weten niet of het de kinderen en ouders bereikt die het nodig hebben.