Een onderzoek naar het handelen van de Raad voor de Kinderbescherming bij de gedwongen teruggeleiding van een minderjarige inzake kinderontvoering.