Alle kinderen hebben dezelfde rechten

Waar je ook bent of vandaan komt, het internationale Kinderrechtenverdrag geldt voor alle kinderen tot 18 jaar. Dus of je nu gewoon naar Nederland bent verhuisd of hier als vluchteling zonder verblijfsvergunning woont: je mag nooit gediscrimineerd worden op basis van je afkomst.


Kwetsbare kinderen verdienen extra aandacht

Kinderen die uit hun thuisland zijn gevlucht of bijvoorbeeld slachtoffer van mensenhandel werden, hebben meestal veel nare dingen meegemaakt. Daarom verdienen ze extra bescherming en ondersteuning, zeker als ze zonder hun ouders naar Nederland zijn gekomen. Heb je last van gezondheidsproblemen, moeite om Nederlands te leren of psychische hulp nodig? Dan moet de Nederlandse overheid je helpen. In het asielzoekerscentrum of de gemeente waar je woont, kun je hierom vragen.


Recht op contact met je ouders

Verblijf je zonder je ouders in Nederland? Dan heb je recht op regelmatig contact. Ook moet ervoor worden gezorgd dat jij en je ouders zo snel mogelijk weer bij elkaar komen. Of dat nu in Nederland of je thuisland is.  


Waar kan ik nog meer terecht?


Deze vragen krijgen we vaak

In Nederland beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of je een verblijfsvergunning krijgt. Hoe dat proces precies werkt, kun je lezen op hun website. Als je in een asielzoekerscentrum woont, kunnen ze je er daar ook meer over vertellen. Praat bijvoorbeeld met je woonbegeleider. Ook je advocaat kan je hierover meer vertellen. Ben je zonder je ouders naar Nederland gekomen en onder de 18 jaar? Dan heb je als het goed is een voogd via Nidos. Deze voogd kan je alles uitleggen over het aanvragen van een verblijfsvergunning.

 

Nee, hier hebben wij geen invloed op. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onderzoekt jouw situatie en neemt daarna een beslissing. Als deze organisatie besluit dat jij geen verblijfsvergunning krijgt, kun je bij de IND aangeven waarom je het hier niet mee eens bent. Bezwaar aantekenen noemen we dat. Dan beoordeelt de IND je aanvraag nog een keer. Als je verzoek om een verblijfsvergunning opnieuw wordt afgekeurd, kun je het via de rechter nog een laatste keer proberen. Voor hulp hierbij kunnen jij of je ouders contact opnemen met een advocaat. Als het goed is, hebben jij en/of je ouders al een advocaat toegewezen gekregen bij de start van de procedure. Mocht je een andere advocaat nodig hebben, vraag dan om informatie hierover bij Vluchtelingenwerk of je voogd van Nidos . Vluchtelingenwerk heeft in veel asielzoekerscentra een spreekuur.

De Kinderombudsman kan er niet voor zorgen dat je in Nederland mag blijven. Toch horen we graag je verhaal. Bijvoorbeeld als je geen verblijfsvergunning hebt gekregen en denkt dat het erg slecht voor je is om terug te moeten naar het land waar je vandaan komt. Hoewel we de situatie niet kunnen oplossen, helpen alle verhalen ons als we praten met de organisaties die de regels bepalen.

De Kinderombudsman kan beslissingen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet veranderen. Als je het er niet mee eens bent, kun je naar de rechter die de beslissing controleert.

Vind je dat medewerkers van de IND niet netjes met jou of je gezin zijn omgegaan? Bijvoorbeeld omdat ze niet goed naar je hebben geluisterd of je niet voldoende hebben geholpen bij je aanvraag? Dan raden we je aan daarover een klacht in te dienen bij de IND. Ben je het niet eens met de manier waarop ze op je klacht reageren? Dan kun je daarna contact opnemen met de Kinderombudsman.

 

Ja dat kan. Ben je het niet eens met de manier waarop het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) of de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) met jou of je gezin is omgegaan? Dien dan eerst een klacht bij de organisatie(s) zelf. Je mag dit zelf doen, maar je kunt hiervoor ook hulp vragen van een advocaat. Als je vindt dat je klacht niet goed is behandeld, kun je hierover een klacht indienen bij de Kinderombudsman.

Nee, hier hebben wij geen invloed op. Neem contact op met een advocaat als je het niet eens bent met de beslissing om jou (en/of je familie) uit te zetten. De Kinderombudsman behandelt wel klachten over de manier waarop organisaties als de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) met mensen zijn omgegaan rondom de uitzetting. Bijvoorbeeld als zij zich niet aan de regels hielden of je niet serieus hebben genomen.

De Internationale organisatie voor migratie (IOM) kan jou en je familie helpen om een plan te maken voor terugkeer. Aan medewerkers van het IOM kun je vertellen wat jij belangrijk vindt als je terugkeert naar het land waar je vandaan komt en wat je daarvoor nodig hebt. Samen kunnen jullie dan bekijken wat er vooraf geregeld kan worden. Ook DT&V kan jou daarbij helpen.

 

Ja, daar heb je recht op. Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) is verantwoordelijk voor gezondheidszorg in jouw asielzoekerscentrum, zoals een huisarts. Daarnaast kan GZA je helpen om jeugdhulp te regelen. Vind je dat je geen goede zorg krijgt of lukt het je niet om jeugdhulp te regelen? Die dan een klacht in bij Gezondheidszorg Asielzoekers. Een medewerker van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan je hierbij helpen.

Gaan deze organisaties niet goed om met je klacht of vraag, dan kun je contact opnemen met de Kinderombudsman. Wij kunnen niet bepalen welke hulp je moet krijgen, maar we kunnen de organisaties wel vragen om je volgens de regels te helpen en goed te informeren.

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs, jij dus ook. De overheid moet ervoor zorgen dat je binnen 3 maanden na je aankomst in Nederland onderwijs krijgt en het liefst nog veel sneller. Dat staat in Europese verdragen en het recht op onderwijs uit het Kinderrechtenverdrag.

Ja, alle kinderen onder de 18 hebben recht op huisvesting, zorg en onderwijs. Zelfs als besloten is dat je geen verblijfsvergunning krijgt en je daardoor volgens de wet niet in Nederland mag wonen.

Krijgen jij en je ouders geen verblijfsvergunning? Dan gaan jullie waarschijnlijk naar een zogenaamde gezinslocatie. Ben je hier alleen? Dan is de kans groot dat je in een tijdelijk huis van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wordt geplaatst.

Als je problemen hebt om huisvesting, zorg of onderwijs te regelen, dan kun je altijd advies vragen aan de Kinderombudsman.

Als alleenstaande minderjarige vluchteling heb je in Nederland recht op ondersteuning. Zo wordt er via stichting Nidos een voogd voor je geregeld. Dat is een volwassene die er is om jou tot je 18e te beschermen en je met allerlei dingen te helpen, zoals het contact met belangrijke organisaties of een plek om te wonen. Daarnaast helpt de voogd je de gehoren door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor te bereiden. Hij of zij kan ook bij deze gesprekken aanwezig zijn.

Gaan er dingen niet goed tussen jou en je voogd? Dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Nidos. Helpt dat niet, neem dan contact op met de Kinderombudsman.

De Kinderombudsman vindt dat kinderen die het grootste deel van hun leven in Nederland wonen, hier waarschijnlijk zijn 'geworteld'. Dat betekent dat je zo erg aan het land bent gewend, dat het voor je ontwikkeling beter is om hier te blijven. Tot begin 2019 was er in Nederland voor kinderen in deze situatie een kinderpardon, waardoor ze soms toch een verblijfsvergunning kregen. Deze regeling bestaat niet meer. Je kunt via een advocaat wel aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of rechter vragen om hier rekening mee te houden. De Kinderombudsman kan daar in individuele zaken niets over zeggen, omdat de IND en de rechter hierover beslissen, maar je kunt ons wel altijd om advies vragen.