Rapport 'Is de zorg gegrond?'

10 dec 2013

De Kinderombudsman heeft op dinsdag 10 december het rapport 'Is de zorg gegrond?' aangeboden aan de Tweede Kamer.

De Kinderombudsman constateert dat er met enige regelmaat fouten worden gemaakt in de rapportages die aan de basis liggen van ingrijpende maatregelen als uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling van kinderen. Dit ondanks de professionele werkwijze van de jeugdzorginstanties. Ook constateert de Kinderombudsman dat deze instanties te weinig garanties hebben ingebouwd om het aantal fouten tot een minimum te beperken. Fouten kunnen nooit honderd procent worden voorkomen, maar je kan de kans op fouten wel zo klein mogelijk maken

Rapport 'Is de zorg gegrond' - 10 december 2013

Reactie ministerie V en J en VWS op het rapport - 21 februari 2014