Wij leggen hieronder uit wat de 4 stappen zijn. Zo weet jij hoe volwassenen een beslissing moeten nemen die gaat over jouw leven.

Stap1 0

1

Stap 1: Wat is voor mij belangrijk bij de beslissing?

De volwassene onderzoekt in stap 1 wat het beste is voor jouw ontwikkeling en moet jou hierbij betrekken.

Wordt er door volwassenen een belangrijke beslissing over jou genomen? In stap 1 kijken ze naar wat voor jou belangrijk is. Daar moet jij over mee kunnen denken. Dit betekent dat er ook met jou gesproken wordt en dat er naar wordt geluisterd. Ze moeten natuurlijk weten wie je bent. En vooral wat jij voor nu en later belangrijk vindt. Wat heb jij op dit moment nodig in je leven? Jouw belang staat voorop.

Meer informatie over

Stap 1: Wat is voor mij belangrijk bij de beslissing?

Minder informatie over

Stap 1: Wat is voor mij belangrijk bij de beslissing?

Stap2 0

2

Stap 2: Wat is voor anderen belangrijk bij de beslissing?

In stap 2 kijkt de volwassene naar de andere belangen.

Daarna kijken ze naar wat er nog meer belangrijk is om een goede beslissing te nemen. En wat anderen er van vinden. Dat gebeurt in stap 2. Bijvoorbeeld of er geld is, wat de wensen van je (pleeg)ouders zijn en welke wetten en regels belangrijk zijn in jouw situatie. Dit wordt allemaal duidelijk in een overzicht gezet. 

Meer informatie over

Stap 2: Wat is voor anderen belangrijk bij de beslissing?

Minder informatie over

Stap 2: Wat is voor anderen belangrijk bij de beslissing?

Stap3 0

3

Stap 3: Er wordt een beslissing genomen

Nadat alle belangrijke informatie verzameld is neemt de volwassene de beslissing.

Is het duidelijk wat het beste is voor jou en wat er voor anderen belangrijk is? Dan wordt in stap 3 de beslissing genomen. Wat voor jou het beste is wordt afgewogen tegen wat voor anderen belangrijk is.  Wat telt het zwaarst en waarom?

Meer informatie over

Stap 3: Er wordt een beslissing genomen

Minder informatie over

Stap 3: Er wordt een beslissing genomen

Stap4 0

4

Stap 4: Uitleg krijgen over de beslissing

De beslissing moet aan jou worden uitgelegd.

Niet in moeilijke woorden, maar in begrijpelijke taal. Als de beslissing niet het beste is voor jou, moet de keuze extra goed uitgelegd worden. Is er echt geen andere weg? Ben je het echt niet eens met de beslissing? Dan moet je weten of je er iets tegen kan doen en zo ja, wat dan en wie je hierbij kan helpen. 

Meer informatie over

Stap 4: Uitleg krijgen over de beslissing

Minder informatie over

Stap 4: Uitleg krijgen over de beslissing