Neem jij belangrijke beslissingen voor een kind?

Of het nu gaat om een uithuisplaatsing, het opsluiten van een kind in een politiecel, of de schoolkeuze voor een autistische leerling: al deze beslissingen hebben invloed op de toekomst van een kind. Ben jij een hulpverlener of politieagent? Of een leraar of beleidsmaker? Gebruik dan de toolkit Het beste besluit voor het kind om het belang van het kind voorop te zetten.

De toolkit is er namelijk voor iedereen die beroepsmatig beslissingen neemt over kinderen of jongeren. Bij iedere beslissing is het namelijk jouw verantwoordelijkheid om te weten met wie je te maken hebt en de belangen van het kind te onderzoeken. Een goed besluit vraagt volgens het Kinderrechtencomité om een zorgvuldige, systematische en complete belangenafweging tussen de belangen van het kind en eventuele andere belangen.

Met het Kinderrechtenverdrag als kompas bereiken we dat kinderen de goede besluiten krijgen waar zij recht op hebben en professionals weer kunnen doen waarvoor zij hun vak gekozen hebben.

Margrite Kalverboer

Het kind moet z'n verhaal goed aan jou kunnen vertellen en je moet zijn visie bij het besluit betrekken. Bij voorkeur onderzoek en beoordeel je samen met een multidisciplinair team de belangen van het kind. Je moet aandacht hebben voor de eventuele risico’s van jouw besluit voor zijn toekomst.

Vervolgens moet je jouw besluit terugkoppelen aan het kind op zo een manier dat hij het begrijpt. En het moet voor het kind duidelijk zijn wat hij er tegen kan doen.

Toolkit 'Het beste besluit' helpt je op weg!

Deze toolkit van de Kinderombudsman helpt je om de beste beslissing voor het kind te nemen. Gebruik de toolkit op de verschillende belangrijke momenten tijdens jouw proces om tot een goede beslissing te komen.

De toolkit bestaat uit diverse hulpmiddelen. Een deel van de hulpmiddelen gebruik je als professional voor jouw werk, het liefst samen met multidisciplinair team. Een belangrijk hulpmiddel is het Stappenplan Het beste besluit. Deze helpt je op weg naar een weloverwogen beslissing. Andere tools zijn juist bedoeld om samen met het kind in te zetten, zoals de vragenlijst en de checklist. Gebruik ze op belangrijke momenten, zoals wanneer jij als professional in gesprek gaat met kinderen, jongeren en/of hun (pleeg)ouders of vertrouweling. En deel ze vooral met de kinderen en jongeren met wie je gesprekken hebt!

Het beste besluit: nu en in de toekomst

Naast het stappenplan ontwikkelt het team van de Kinderombudsman de komende jaren samen met organisaties uit het jeugddomein ook andere hulpmiddelen voor het nemen van goede beslissingen voor kinderen. Deze hulpmiddelen zijn zowel voor professionals als voor kinderen en worden stap voor stap afgestemd op de verschillende sectoren, van onderwijs tot politie.
 

Vaak knaagde het: is dit advies werkelijk het beste besluit voor het kind? Ik durfde daar lang niet altijd volmondig 'ja' op te zeggen. Hoewel het met de kennis en informatie die ik op dat moment had wel mijn beste besluit was. Ik zocht naar een extra toetssteen ter onderbouwing van mijn adviezen. En ik vond die in het Kinderrechtenverdrag!

Margrite Kalverboer, over haar tijd als gedragswetenschappen bij een justitiële jeugdinrichting