De coalitiepartners hebben daarom de krachten gebundeld om een doorbraak te realiseren voor deze kinderen en hun gezinnen. Vanuit de gedachte uit het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IRVK) dat ieder kind het recht heeft om zich in veiligheid te ontwikkelen en in geborgenheid op te groeien. En als daarbij hulp nodig is, dan moet die hulp van goede kwaliteit, beschikbaar, passend en betaalbaar zijn.

Lees ook de publieksversie vervolgrapportage complexe jeugdzorg 'Samen verder'