De Kinderrechtenmonitor brengt in kaart welke veranderingen er zijn in wetgeving en  beleid en in hoeverre voorzieningen voor kinderen voldoen aan de eisen uit het Kinderrechtenverdrag.