Het aantal kinderen dat contact opneemt met de Kinderombudsman is in 2016 verdubbeld.