Ook nu weer, vergelijkbaar met ons eerdere onderzoek naar kwetsbare ouderen in Caribisch Nederland, zijn wij onder deze groep schrijnende gevallen tegengekomen. Armoede in Caribisch Nederland is een complex en hardnekkig probleem. Het is daarmee niet van de ene op de andere dag op te lossen. Maar om de situatie van de jongeren in armoede nu te verbeteren, is het belangrijk om op korte termijn al kleine - maar cruciale - stappen te zetten.