In dit onderzoek staat de vraag centraal of de Wet DNA-V in overeenstemming is met het IVRK en in het bijzonder de artikelen 3, 16 en 40.