In dit document legt de Kinderombudsman uit hoe dit soort besluiten in vier stappen op basis van het Kinderrechtenverdrag genomen moeten worden. Daarnaast geven we onze visie op omgang tussen ouders en kind in deze tijden van corona.