De Kinderombudsman heeft verschillende zaken ontvangen waarin kinderen en jongeren van Caribisch Nederland naar Europees Nederland moesten om daar de juiste jeugdhulp te krijgen. Hierover zijn samenwerkingsafspraken en de Kinderombudsman heeft gezien dat in de vernieuwde versie nadrukkelijk aandacht is voor de vraag wat in het belang is van het kind. Tegelijk houdt de Kinderombudsman zorgen over de (jeugd)zorg voor deze kinderen en vraagt daar aandacht voor bij de staatssecretaris.

Het gaat om de volgende punten:

  • Het aanbod op de eilanden moet verbeterd worden zodat voorkomen kan worden dat kinderen en jongeren naar Europees Nederland moeten voor de juiste zorg;
  • De positie en rol van ouders moet beter geregeld worden omdat zij heel belangrijke personen zijn voor de kinderen en jongeren zelf. Als een kind naar Nederland komt, gaat de voogdij nu altijd tijdelijk over naar een Gecertificeerde instelling. De Kinderombudsman vraagt zich af of dat wel nodig is. Ook worden ouders niet altijd goed, volledig, op een voor hen begrijpelijke manier en in een voor hen goed te volgen taal geïnformeerd en betrokken. Dat kan beter, vindt de Kinderombudsman. Tot slot is er nu niet altijd contact tussen de jeugdbeschermer/voogd in Europees Nederland met de ouders op de eilanden. Daar zou in geïnvesteerd moeten worden.
  • De samenwerking tussen jeugdzorg op de eilanden en in Europees Nederland kan beter maar ook de samenwerking in Europees Nederland zelf.
  • De mening van de kinderen die naar Nederland komen of zijn gekomen moet een belangrijke positie krijgen. Zowel bij de beslissing of een kind naar Europees Nederland moet komen als bij de vraag wie betrokken moet worden bij belangrijke beslissingen als het kind eenmaal in Europees Nederland is. Ook kunnen de ervaringen van kinderen en jongeren die eerder naar Europees Nederland zijn gekomen voor hulp gebruikt worden om de hulpverlening en de overstap van de eilanden naar Europees Nederland te verbeteren.

De Kinderombudsman heeft de staatssecretaris gevraagd om op al deze punten actie te ondernemen zodat de hulp aan kinderen verbeterd wordt.