Deze brief is verstuurd naar alle besturen van mbo-scholen in Nederland. Ook is een afschrift verzonden naar de vaste Kamercommissie voor OCW.