Armoede, kindermishandeling en het onderwijs zijn belangrijke zorgen voor de kinderen op de drie Caribische eilanden Bonaire, Saba en St. Eustatius. Ze zeggen ook tevreden te zijn over hun leven en ze hebben relatief weinig negatieve ervaringen gehad tijdens de coronamaatregelen. Dat concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in het rapport Als je het ons vraagt. Kinderen op de BES-eilanden, dat vandaag verschijnt.

Kalverboer: 'Ik ben blij met de hoge cijfers die kinderen hun leven geven, maar tegelijkertijd hoor ik kinderen ook zeggen dat er buiten school free eten moet zijn. Als iedereen arm is, is het begrijpelijk dat kinderen hun geluk daaraan relateren. Er worden al stappen gezet met armoede, huiselijk geweld en onderwijs, maar er is nog meer nodig om kinderen zich goed te laten ontwikkelen en een beter perspectief te bieden.'