De Algemene Commissie Jeugdzorg heeft de Kinderombudsman gevraagd om zijn zienswijze op het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.