De Kinderombudsman is kritisch over de verhoging van de maximale jeugddetentie van twee naar vier jaar. Het is één van de meest ingrijpende inperkingen van de rechten van een mens om diens vrijheid te benemen. Voor een kind geldt dat nog meer dan voor volwassenen. Dit schrijft de Kinderombudsman in zijn advies over het conceptwetsvoorstel adolescentenstrafrecht van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie.