De problemen met pesten

Pesten komt overal voor, dus waarschijnlijk ook in jouw klas of buurt. Steeds meer kinderen krijgen daarnaast te maken met online pestgedrag, via WhatsApp, Snapchat of Facebook bijvoorbeeld. Soms gebeurt pesten in een groep, en vaak wordt steeds dezelfde persoon gepest. En wel op zo’n manier dat veel volwassenen het niet merken. Het is een serieus probleem, want veel kinderen voelen zich daardoor eenzaam, verdrietig, onzeker en onveilig. Sommige kinderen krijgen er zelfs buikpijn van, slapen slecht of durven niet eens meer naar school te gaan.


Waar heb ik recht op?

De regering moet ervoor zorgen dat elk kind zich veilig voelt op school, door pesten zo veel mogelijk tegen te gaan. Ook de scholen, ouders en kinderen zelf moeten hierbij helpen. Dat staat in de Wet Veiligheid op School. Zo moet er op iedere school een vast aanspreekpunt zijn waar jij of je ouders melding kunnen doen van pesten. En er moet iemand op school zijn die verantwoordelijk is voor het anti-pestbeleid en in de gaten houdt of je je wel veilig voelt. De overheid controleert via de onderwijsinspectie of scholen zich aan deze regels houden.  


Waar kan ik nog meer terecht?


Deze vragen krijgen we vaak over pesten

Word je gepest? Blijf er niet zelf mee rondlopen, maar praat erover! Met je ouders bijvoorbeeld, of een leraar. Samen kun je kijken hoe je het pesten kunt stoppen. Als je er in het geheim met iemand over wilt praten, dan kun je met de Kindertelefoon bellen. Ook kan je op het online platform Pestweb informatie en hulp vinden. Pesten stopt meestal niet vanzelf, het is dus beter om er iets tegen te doen.

Als jij of je ouders vinden dat de school niet genoeg doet tegen pesten, dan kun je dit bespreken met je leraar, of een mail of brief sturen aan de directeur. Lost dit niks op? Dien dan een officiële klacht in bij de klachtencommissie. Wil je weten waar en op welke manier je een klacht kunt indienen? Kijk dan in je schoolgids.

Als je het niet eens bent met hoe er met jouw klacht wordt omgegaan, dan kun je dit met de Kinderombudsman bespreken. Wij kijken dan of we je klacht in behandeling kunnen nemen. Voordat je contact met ons opneemt, is het belangrijk dat je eerst bij de instelling zelf hebt geklaagd. In ernstige gevallen kun je ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon van de onderwijsinspectie: een organisatie die uitgebreid onderzoekt of scholen hun werk goed doen.

Kinderen die gepest worden, voelen zich vaak alleen. Je kunt ze helpen door erover met ze te praten en aardig voor ze te zijn. Of door voor ze op te komen en de pesters erop aan te spreken. Durf je dat niet alleen? Vraag dan klasgenoten om hulp, want samen sta je sterker. Je kunt natuurlijk ook de leraar waarschuwen.

Pesten komt in Nederland helaas vaak voor: één op de tien kinderen wordt regelmatig gepest. Dat is ongeveer drie kinderen in elke schoolklas. Hoewel je je soms misschien heel alleen voelt, ben je zeker niet de enige. Wil je erover praten? Neem dan contact op met de Kindertelefoon of kijk op Pestweb.