Waar heb ik recht op?

Kinderen hebben het recht om zo gezond mogelijk op te groeien, en op genoeg kansen om zich te ontwikkelen. Daarbij is het een taak van de overheid om je te beschermen tegen dingen die slecht voor je gezondheid zijn, en om lichamelijke en psychische gezondheidszorg te bieden als dat nodig is.


Praat mee over jouw gezondheid

Tot je 12 jaar bent, mogen je ouders of verzorgers medische beslissingen voor je maken. Ben je tussen de 12 en 16, dan moeten jij en je ouders het samen eens zijn over de aanpak. En vanaf 16 jaar mag je helemaal zelf beslissen over medische behandelingen. Hoe oud je ook bent, je hebt altijd recht op begrijpelijke informatie over je gezondheid of medische ingrepen. En het maakt niet uit wie de beslissing uiteindelijk neemt: zij moeten keuzes maken die het beste zijn voor jou.


Waar kan ik nog meer terecht?


Deze vragen krijgen we vaak over gezondheidszorg

De Kinderombudsman kan onderzoek doen naar organisaties in de zorg die onvoldoende rekening houden met kinderrechten. Dat kan overal voorkomen, bijvoorbeeld bij zorgkantoren of ziekenhuizen.

Heb je een klacht over een zorgorganisatie? Probeer het dan eerst met deze organisatie zelf op te lossen. Lukt dat niet, dan kun je contact met ons opnemen. Wij zullen je klacht dan bestuderen en eventueel onderzoek doen naar de situatie.

Je ouders hebben het recht om beslissingen over jouw gezondheid te nemen, maar je mag zelf ook laten weten wat je wilt. Daarbij kunnen godsdienst of een bepaalde manier van leven ook een rol spelen. Als je ernstige gezondheidsrisico’s loopt doordat jij of je ouders medische hulp weigeren, kunnen hulpverleners ervoor kiezen om in te grijpen. Zij kunnen dan proberen om er via de rechter voor te zorgen dat je toch wordt behandeld. De rechter zal naar jou, je ouders en de hulpverleners luisteren en uiteindelijk een beslissing nemen.

Is er iets misgegaan tijdens een medische ingreep, heb je sinds de behandeling meer klachten dan daarvoor of ben je om een andere reden niet tevreden over het resultaat? Dan kun je op verschillende manieren een klacht indienen.

Waar je precies terecht kunt met je klacht, is afhankelijk van je situatie. Soms kun je je klacht zelfs op meerdere plekken tegelijk indienen. Heb je hulp hierbij nodig, neem dan contact op met Adviespunt Zorgbelang of het Landelijk Meldpunt Zorg.

Je kunt ook contact opnemen met de Kinderombudsman. Wij kunnen geen uitspraken doen over de behandeling, want we zijn geen medisch specialisten. Wel kunnen we je advies geven over de verschillende mogelijkheden en eventueel onderzoeken of de betrokken organisaties voldoende rekening hebben gehouden met je kinderrechten.

We raden je aan om altijd eerst contact op te nemen met je zorgverzekeraar of de organisatie die over de vergoeding van zorg beslist. Komen jullie er samen niet uit of ben je ontevreden over de reactie die je krijgt? Kijk dan op Regelhulp wat je nog meer kunt doen.

De overheid bepaalt jaarlijks welke zorg wel en niet wordt betaald vanuit de basisverzekering. De Kinderombudsman kan daar geen directe invloed op uitoefenen. Maar als jij denkt dat iets in het basispakket hoort wat nu niet het geval is, dan horen we dit graag van je.

Heb je al van alles geprobeerd om de juiste zorg te krijgen, maar word je van het kastje naar de muur gestuurd? Dan kan het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) misschien helpen. Deze organisatie is er voor mensen die langdurig complexe zorg nodig hebben en in een uitzichtloze situatie terecht dreigen te komen, bijvoorbeeld als het om gedragsproblemen gaat. Het CCE heeft een uitgebreid netwerk van deskundigen, die zorgverleners advies op maat geven en ondersteuning kunnen bieden bij de uitvoering ervan. Iedereen kan het CCE benaderen. Kijk voor meer informatie op cce.nl.

In sommige gevallen kan de Kinderombudsman iets voor je betekenen. Je kunt altijd contact met ons opnemen om te overleggen. Ook bij het Juiste Loket kun je terecht met vragen over zorg voor een lange periode.

Als duidelijk is welke langdurige zorg je verdient en nodig hebt, moet het zorgkantoor aan de slag om die zorg te organiseren. Doet de organisatie dat niet, dan kun je daarover een klacht bij het Zorgkantoor indienen. Ben je niet tevreden over de manier waarop er met je klacht wordt omgegaan? Neem dan contact op met de Kinderombudsman.

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat je kunt aanvragen om je eigen zorg te kopen. Met dit pgb mag je zelf je hulpverleners en begeleiders kiezen, en zelf beslissen waaraan het geld wordt besteed. Niet iedereen krijgt zomaar een persoonsgebonden budget. Je kunt het aanvragen bij een zorgkantoor, je zorgverzekeraar of de gemeente. Waar je een pgb moet aanvragen, hangt af van de zorg die je nodig hebt. Op  de website van Regelhulp kun je lezen bij welke organisatie je terecht kunt.

Vanaf je 16e mag je zelf beslissen over psychologische of medische hulp en kunnen je ouders dit dus niet weigeren. Tot je 16e moeten jij en je ouders allebei toestemming geven en als je nog geen 12 jaar bent, beslissen je ouders. Maar je mag wel altijd je mening geven. Ook als je ouders gescheiden zijn, blijven ze meestal samen verantwoordelijk voor jouw gezondheid, veiligheid en ontwikkeling. Ze moeten het dus ook samen eens worden over medische of psychologische behandelingen voor jou. 

Heb je echt hulp nodig en weigeren je ouders om in actie te komen of gebeurt er niks omdat ze er maar ruzie over blijven maken? Probeer dan met ze te praten en samen een besluit te nemen. Lukt dat niet? Soms mag de behandeling toch beginnen, als niet behandelen erg slecht voor je zou zijn. Dit kan alleen als je ouder bent dan 12 en zelf wel toestemming geeft. Als ook dat niet kan, kun je naar de rechter stappen om vervangende toestemming te vragen.

In het Kinderrechtenverdrag staat dat kinderen recht hebben op een zo goed mogelijke gezondheid. Inentingen tegen ziektes als de mazelen, rodehond en kinkhoest helpen daarbij, want ze verkleinen de kans dat kinderen ernstig ziek worden, gehandicapt raken of zelfs doodgaan. Daarom vinden wij het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen gevaccineerd worden.

Als je oud genoeg bent om je eigen mening te geven, mag je hierover meebeslissen. Tot je 12e bepalen je ouders of je inentingen krijgt, maar moeten zij wel rekening houden met wat jij wilt. Vanaf 12 jaar mogen je ouders het niet meer alleen beslissen en moet jij ook toestemming geven. Als je om wat voor redenen dan ook op je 16e nog geen (of niet alle) inentingen hebt gekregen, kun je deze alsnog zelf regelen bij je huisarts of via de GGD.