Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vraagt minister Arie Slob van OCW in een brief aandacht voor de groep kinderen met ouders die tot een risicogroep behoren. Deze ouders houden hun kinderen thuis uit angst voor besmetting. Of de kinderen kiezen er zélf voor om niet naar school te gaan, omdat ze zich verantwoordelijk voelen om hun ouders te beschermen. Sommige van deze kinderen zijn sinds het begin van de eerste lockdown al niet meer naar school geweest. Hun leven zit al een jaar op slot, met grote gevolgen voor hun ontwikkeling en hun onderwijs.

De Kinderombudsvrouw maakt zich zorgen en vraagt de minister en de onderwijssector om zich maximaal in te spannen om het recht op onderwijs van deze groep kinderen zo goed mogelijk te borgen.

Ga naar de brief aan demissionair minister Slob