Kalverboer: 'Ik ben blij met de hoge cijfers die kinderen hun leven geven, maar tegelijkertijd hoor ik kinderen ook zeggen dat er buiten school free eten moet zijn. Als iedereen arm is, is het begrijpelijk dat kinderen hun geluk daaraan relateren. Er worden al stappen gezet met armoede, huiselijk geweld en onderwijs, maar er is nog meer nodig om kinderen zich goed te laten ontwikkelen en een beter perspectief te bieden.'

De Kinderombudsman roept de Openbare lichamen van de drie eilanden en de betrokken ministeries op om verder te werken aan structurele oplossingen voor deze zorgen. Ook roept zij op de betrokkenheid van kinderen bij deze oplossingen te vergroten: 'Kinderen een stem geven, zoals het Kinderrechtenverdrag bepaalt. En voor de korte termijn: begin met vertrouwenspersonen voor de kinderen en een Kindertelefoon.'

Onderzoek

Iedere 2 jaar onderzoekt de Kinderombudsman wat er speelt in de levens van kinderen en jongeren. Met een vragenlijst en bezoeken aan kinderen en jongeren haalt de Kinderombudsman zoveel mogelijk informatie op over wat er goed of minder goed gaat in hun leven, en wat zij belangrijk vinden voor de toekomst. Het onderzoek wordt zowel in Europees als Caribisch Nederland gedaan. In dit onderzoek staan de ervaringen van basisschoolkinderen in het Caribische deel van Nederland centraal.

95 basisschoolkinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar op Bonaire, Saba en St. Eustatius hebben de vragenlijst ingevuld. Afgelopen jaar viel het onderzoek samen met de wereldwijde uitbraak van corona. Net als in Nederland, hadden de kinderen op de eilanden te maken met verschillende lockdowns. Scholen werden tijdelijk gesloten, ouders werkten thuis en winkels waren gesloten. Wat deze basisschoolkinderen ons vertellen schetst een beeld van hoe kinderen hun leven tijdens corona op de eilanden ervaren hebben.

De meeste kinderen van de verschillende eilanden zijn positief over hun leven. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste kinderen aangeven dat ze een fijn leven hebben. Zij geven hun leven gemiddeld een 8,9.

Corona heeft impact gehad, maar volgens kinderen niet tot veel extra problemen geleid

Over het algemeen zeggen kinderen van de drie eilanden dat ze weinig negatieve ervaringen in de coronaperiode hebben gehad. 'Voor corona zagen veel kinderen hun ouders heel weinig, omdat zij vaak meer banen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Door corona waren ouders veel meer thuis. Mogelijk dat de aandacht die ouders aan hun kinderen hebben besteed hier nog een positieve invloed op heeft gehad', aldus Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Wel zeggen ze dat ze thuis minder geleerd hebben dan op school en dat er soms sprake was van extra ruzies thuis. Velen hebben hun vrienden gemist.

Armoede is een probleem voor een deel van de kinderen en volgens hen belangrijk om aan te pakken in de toekomst.

Kinderen noemen op alle drie de eilanden armoede als een probleem. Dit komt overeen met wat we weten uit ander onderzoek. Hoewel het merendeel van de kinderen niet aangeeft in armoede te leven, geeft toch bijna 20 procent van de kinderen aan dat zij armoede zouden aanpakken als zij Kinderombudsman of -vrouw waren.

School wordt op alle eilanden genoemd als verbeterpunt

Op alle eilanden zijn er kinderen die aangeven dat school een belangrijk punt is dat beter kan in hun leven. Uit hun toelichtingen kunnen we niet altijd opmaken of dit over de kwaliteit van het onderwijs gaat of over de sfeer op school. Uit de antwoorden uit de open vragen komt pesten in ieder geval als thema relatief veel naar voren.

Onveiligheid thuis wordt duidelijk genoemd door kinderen op Bonaire en is volgens hen belangrijk om aan te pakken in de toekomst

Kinderen op Bonaire noemen onveiligheid thuis duidelijk als aandachtspunt. Daarnaast noemen zij bij de vraag wat ze zouden doen als ze Kinderombudsman of -vrouw waren, dat ze het belangrijk vinden dat kindermishandeling stopt.

Ga naar het rapport 'Als je het ons vraagt. Kinderen op de BES-eilanden'
Ga naar de kindvriendelijke samenvatting van het rapport