De Kinderombudsman ontving vooral klachten en vragen over:

  • Onderwijs: toegang tot onderwijs, thuiszitters en het ontbreken van een passende plek op school
  • De combinatie (jeugdgezondheids)zorg en onderwijs
  • Jeugdzorg

De klachten gaan bijvoorbeeld over de manier waarop overheidsinstanties communiceren. Inwoners krijgt pas heel laat of geen reactie op vragen aan de overheid. Ook zeggen diverse inwoners dat ze te weinig geld hebben om van te leven.

De teams van de Kinderombudsman en de Nationale ombudsman behandelen op dit moment de binnengekomen klachten en signalen. Als het nodig is werken ze samen met de verantwoordelijke overheidsinstanties aan een goede afhandeling van de klachten.

Spreekuren op Saba en St. Eustatius

Wij proberen dit jaar om ook op Saba en St. Eustatius langs te gaan om met de inwoners te praten. Zodra we weten wanneer en waar vertellen we dit op onze websites dekinderombudsman.nl en nationaleombudsman.nl/caribisch-nederland en onze socialmediakanalen. Hou ons dus in de gaten!