Het instituut Kinderombudsman bestaat 10 jaar. Margrite Kalverboer is sinds april 2016 de Kinderombudsman. Als Kinderombudsvrouw bevordert zij dat alle kinderrechten zoals vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag in Nederland worden nageleefd door wetgevers, beleidsmakers en uitvoerende professionals.

Margrite Kalverboer: 'Er is een mooi fundament gelegd, maar er is nog meer nodig om kinderen in onze samenleving te laten participeren en hun belang voorop te zetten. Daar blijf ik ook de komende tijd al mijn energie insteken.'