'Zorg voor een brede domeinoverstijgende aanpak van pesten.' Dat was één van de belangrijkste aanbevelingen van het onderzoek van de Kinderombudsman naar pesten. Vanuit die gedachte brachten we nu kinderen en jongeren en professionals, beleidsmakers, wetenschappers bij elkaar.

Het rondetafelgesprek vond plaats bij de Haagse Rugby Club. Het verliep volgens de zogenaamde vissenkom-methode, waarbij je deelnemers in 2 kringen opstelt. In de binnencirkel zaten kinderen en professionals en in de buitencirkel beleidsmakers, wetenschappers en een ouder.

Conclusies

Het rondetafelgesprek leverde interessante inzichten op. De belangrijkste conclusies zijn:

  • Bouw aan een (lokaal) netwerk met gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen kan wat doen aan pesten. Binnen het netwerk is het belangrijk dat één persoon regievoerder is.
  • Vraag kinderen wat zij nodig hebben. Niet alle kinderen hebben baat bij dezelfde aanpak. Het is daarom belangrijk om met kinderen die gepest worden in gesprek te gaan over wat zij willen dat er gebeurt. Hierbij is het belangrijk dat het gepeste kind deze persoon vertrouwt.
  • Streef naar een preventieve aanpak van pesten. Dit betekent dat duidelijk moet zijn dat pesten niet getolereerd wordt, dat volwassene het goede voorbeeld geven en dat álle kinderen worden meegenomen (dus ook pesters en meelopers).
  • Maak pesten bespreekbaar. Vind tijd en wees niet bang om met ouders en kinderen (pesters en gepeste kinderen) te praten, hoe moeilijk ook.

Laatste boodschap van de kinderen

Tijdens de gesprekken kwamen kinderen en jongeren aan het woord. Sommigen hebben ook zelf ervaring met pesten. Zij deelden ter afsluiting van het rondetafelgesprek een belangrijke boodschap:

"Kinderen kunnen voor elkaar opkomen als ze zien dat er iets mis gaat!"

"Als het gelukt is het pesten te stoppen, laat de pester dan in zijn waarde!"

"Wij zijn kinderen, jullie zijn ook kinderen geweest. Dus geef ons mee: Help elkaar en wees er voor elkaar!"

"Er moet genoeg hulp zijn voor alle kinderen die gepest worden. Maar ook dat ieder kind zich fijn voelt, en dat ieder kind zelf kan aangeven wat hij/zij fijn vindt!"

Verslag van de dag

Wil je een uitgebreider verslag lezen van het rondetafelgesprek op woensdag 28 september?

Download het verslag van het rondetafelgesprek over pesten

Visuele samenvatting

Tekenaar Bianca Berndsen van Studio Leff was ook bij het rondetafelgesprek. Zij vatte de dag samen in één grote tekening. Bekijk het hieronder. Klik op de afbeelding voor een grote weergave.

Visuele vertaling van Ronde tafel Pesten