Kinderen die vanwege ziekte, beperking of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kunnen in hun buurt, moeten bij de gemeente waar ze wonen een beroep kunnen doen op leerlingenvervoer zodat zij ergens anders het onderwijs kunnen volgen waarop zij recht hebben. Dat gaat lang niet altijd goed.

Rapport leerlingenvervoer

In de afgelopen jaren registreerde de Kinderombudsman al meer dan honderd klachten en vragen over het leerlingenvervoer. Het leidde vorig jaar tot een onderzoek en een rapport voor gemeenten. Met dit rapport geeft de Kinderombudsman uitgangspunten voor een goed beleid om het leerlingenvervoer in gemeentes te verbeteren.

Het belang van kinderen moet altijd voorop staan. Bij het toekennen en uitvoeren van leerlingenvervoer gebeurt dit nog te vaak niet. Hierdoor zijn er zelfs kinderen die geen toegang hebben tot voor hen passend onderwijs. Het belang van kinderen moet altijd voorop staan. Bij het toekennen en uitvoeren van leerlingenvervoer gebeurt dit nog te vaak niet. Hierdoor zijn er zelfs kinderen die geen toegang hebben tot voor hen passend onderwijs.

Margrite Kalverboer, de Kinderombudsvrouw (2019)

Kosten belangrijker dan maatwerk

Uit ons onderzoek bleek dat er gemeenten zijn die de praktische en financiƫle aspecten van leerlingenvervoerbelangrijker vinden dan het belang van het kind zelf. En er niet of minder wordt gekeken wat voor maatwerk er voor deze kinderen nodig is.

Zo komt het voor dat gemeenten alleen vervoer vergoeden naar een school voor speciaal onderwijs die dichterbij is, terwijl die minder goed in staat is het gewenste maatwerk te leveren. Vervoer naar een school die is gespecialiseerd in hoogbegaafdenonderwijs wordt vaak helemaal niet vergoed.

OV-kaart of taxibus

Ook komt het voor dat kinderen van de gemeente alleen een OV-kaart kunnen krijgen om naar hun school te reizen, terwijl dat niet werkt omdat de kinderen in kwestie overprikkeld raken in trein of bus. Andere kinderen moeten weer van hun gemeente met de taxibus terwijl ze juist met het OV zouden willen. En dat wordt dan weer niet vergoed. Kortom: er wordt lang niet altijd geredeneerd vanuit het belang van het kind , terwijl dat leidend moet zijn bij dit soort zaken.

Tien uitgangspunten

De tien uitgangspunten die de Kinderombudsman opstelde om gemeenten te helpen bij goed leerlingenvervoer zijn dit jaar nog altijd actueel. Ze zijn te vinden in het rapport op onze site.

Ga naar rapport Leerlingenvervoer

Om er voor te zorgen dat kinderen centraal staan als er plannen worden gemaakt of beslissingen worden genomen die voor hen van belang zijn, ontwikkelde de Kinderombudsman een speciaal stappenplan.

Ga naar het stappenplan