In haar pleidooi vandaag vroeg zij opnieuw aandacht voor de inhoud. Belangrijk is goed feitenonderzoek, een integraal beeld en een benadering vanuit het gezin. Sinds januari van dit jaar heeft de Kinderombudsman ruim 370 meldingen gekregen die over jeugdbescherming gaan.

Ouders en kinderen zeggen dat ze niet weten waarom een beslissing is genomen:

Ik ben uit huis geplaatst of overgeplaatst maar ik weet niet waarom, ik weet niet hoelang het duurt.

Ouders zeggen dat ze niet weten wat ze moeten doen om hun kinderen weer terug te krijgen:

In de rapportage van jeugdbescherming staan fouten en er zijn dossiers waar fouten in staan die niet hersteld worden.

Deze voorbeelden geven knelpunten aan. De Kinderombudsman vraagt zich af of een systeemverandering in de jeugdzorg hierin oplossingen gaat bieden. Het is beter om te kijken naar de integrale gezinssituatie. Deeloplossingen helpen het kind en het gezin niet verder.

Is er passende zorg? Hoe is de kwaliteit van rapportages? Die vragen los je met een systeemverandering alleen niet op. Het is nodig dat er breder gekeken wordt naar wat er aan de hand is met een kind in een gezin. Is het veilig of niet? Investeer in kwaliteit en deskundigheid. Snelheid is belangrijk, maar het moet ook goed. Laat het systeem de inhoud volgen. Zorg voor een kwalitatief goede diagnose, passende zorg en beschikbare plekken. En voor een eigen rechtsvertegenwoordiger voor kinderen, omdat zij soms vermalen worden tussen ouders. Kortom: geef kinderen een positie en stel hun belang voorop en laat het Kinderrechtenverdrag leidend zijn. Zo stelde de Kinderombudsman.

Lees deĀ gespreksnotitie die is gemaakt voor het rondetafelgesprek