Tijdens deze dagen wordt hij ondervraagd. Zijn ouders kunnen op bezoek komen, maar het bezoek vindt plaats met een glaswand ertussen: vader en moeder zitten aan de ene kant, Robert aan de andere kant. Ze kunnen elkaar niet aanraken. Dit vonden Robert en zijn ouders heel naar. Er is  nog geprobeerd om op de derde dag het bezoek te laten plaatsvinden in de advocatenkamer. Daar zouden Robert en zijn ouders elkaar wel kunnen aanraken. Dit bleek op het laatste moment toch niet mogelijk.

De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman hebben samen de klacht van Robert onderzocht.  

Rapport: Minderjarige arrestanten in politiecellen

Vervolgonderzoek 

In het ' Minderjarige arrestanten in de cel' hebben de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman zich kritisch uitgelaten over het bezoek van ouders aan minderjarige ingesloten kinderen in politiecellen. Dit bezoek vond op sommige plekken plaats in ruimtes waarbij ouders en kind van elkaar waren gescheiden door middel van een glazen wand. Een arm om de schouder zat er dus niet in. De ombudsman heeft toen aanbevelingen gedaan om de praktijk kindvriendelijker te maken. De politie heeft de aanbevelingen overgenomen. 

Eind 2015 meldde een advocaat zich bij de ombudsman met de mededeling dat er op verschillende politiebureaus bezoek nog achter glas plaatsvindt. Naar aanleiding van die melding heeft de ombudsman een vervolgonderzoek ingesteld. De Nationale ombudsman heeft de korpschef van de Nationale politie gevraagd hoe het staat met de opvolging van de aanbevelingen. De korpschef liet weten dat alle eenheden maatregelen hebben genomen om invulling te geven aan de aanbevelingen van de ombudsman. Ook heeft er een inventarisatie plaatsgevonden onder hoofden arrestantenzorg.

Volgens hen waren er geen knelpunten bij het bezoek van ouders aan minderjarigen. Medio augustus 2016 is er een nieuw huishoudelijk reglement arrestantenzorg opgesteld. Daarin is nu geregeld dat bij bezoek van ouders aan minderjarige kinderen fysiek contact mogelijk moet zijn. Ook is geregeld dat de huisregels (waar de rechten en plichten van arrestanten instaan) voor minderjarigen in begrijpelijk taal zijn opgesteld. De ombudsman heeft de korpschef gevraagd om het huishoudelijk reglement arrestantenzorg te publiceren