Er is nog steeds geen goede regeling voor ouders die buiten de Europese Unie wonen en hun kind in Nederland willen bezoeken. Door de coronamaatregelen kan dat nu niet. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vindt het belangrijk dat deze regeling er snel komt. Zij roept minister Ferd Grapperhaus in een brief op deze met spoed te maken.

Wordt een reis gemaakt zodat een ouder zijn kind kan bezoeken?

Dan vindt de Europese Commissie dat deze toegestaan is. Omdat dit met een moeilijk woord een 'dwingende gezinsreden' is. De Europese Commissie zorgt er onder andere voor dat alle Europese richtlijnen goed worden toegepast in de landen van de Europese Unie.

In Nederland wordt op dit moment per individueel geval beoordeeld of een ouder die buiten de Europese Unie woont naar Nederland mag komen.

De Kinderombudsman wil dat de minister een regeling maakt waarin het 'bezoekrecht' voor ouders van buiten de EU wordt vastgesteld. Waarbij de afspraken die in Europa zijn gemaakt en het Kinderrechtenverdrag voor deze regeling als basis dienen

Bij de vraag of er een regeling moet komen, moet het belang van de kinderen een eerste overweging zijn. Het is in het belang van de kinderen dat zij goed en face-to-face contact hebben met ouders. Als dit bezoekrecht in een algemene regeling staat, weten alle kinderen en hun ouders wat de regels zijn. En zijn de regels voor iedereen hetzelfde.

Lees de brief van Margrite Kalverboer over ouders buiten de EU aan de minister

De Kinderombudsman en de minister hebben hier eerder schriftelijk contact over gehad in augustus en november 2020.