De klacht is ingediend door twee ouders, mede namens hun twee kinderen. Zij kwamen in het voorjaar van 2020 tijdens corona noodgedwongen thuis te zitten. Door de kwetsbare gezondheid van hun moeder was naar school gaan voor de kinderen een te groot risico. De kinderen kregen hun leermiddelen thuis en twee keer per week online uitleg. Daarnaast konden ze de leerkrachten mailen of appen met vragen.

Het thuisonderwijs verliep niet zo vlot. De familie stelde meerdere keren voor om een laptop in de klas te plaatsen. Op die manier kregen de kinderen de instructies tegelijk met de andere leerlingen en konden ze vragen stellen. Daarnaast zouden de kinderen zich ook minder geïsoleerd en buitengesloten voelen. De school zag dit niet zitten en wees dit af. De ouders hebben een klacht ingediend bij de Kinderombudsman.

De Kinderombudsman vindt dat de school niet genoeg heeft gedaan om de kinderen mee te laten doen met het onderwijs vanuit huis. De school heeft de belangen van de twee kinderen niet zwaar genoeg meegewogen. Telkens is de school op zoek geweest naar de grenzen van wat de school moest doen, in plaats van kon doen en wat voor deze kinderen belangrijk was. De school noemde verschillende redenen voor het ontzeggen van de live verbinding. Als eerste reden werd gegeven dat er een vertrouwensbreuk tussen school en ouders was ontstaan. De Kinderombudsman vindt dat een vertrouwensbreuk tussen volwassenen nooit mag leiden tot zulke vergaande nadelen voor de betrokken kinderen.

De school vond daarnaast dat een live verbinding aan kinderen thuis niet te combineren was met het fysieke onderwijs in de klas. De Kinderombudsman vindt dat dit pas beoordeeld had kunnen worden na een proefperiode. De door de school genoemde privacyproblemen gaan niet op voor hybride vormen van onderwijs. Op veel scholen werd en wordt nog steeds lesgegeven via hybride vormen.

Een deel van de klacht gaat erover dat een van de kinderen tijdens het thuisonderwijs maar een half uur extra ondersteuning kreeg vanwege dyscalculie en dyslexie. Dit was volgens de ouders niet voldoende. De Kinderombudsman heeft niet de expertise om dit te beoordelen. Daarom onthoudt de Kinderombudsman zich van een oordeel hierover.

Inmiddels gaan de kinderen naar een andere school.

Download het rapport 'Afstandsonderwijs aan leerlingen door gezondheidsrisico's moeder'