In het rapport Vaste grond gezocht (oktober 2017) concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer dat er op alle fronten en bij alle betrokken partijen te weinig aandacht is voor kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied. Er is geen eenduidige op kinderen en jongeren gerichte visie en aanpak in beleid, hulpverlening en wetenschappelijk onderzoek. En de informatievoorziening over de aardgaswinning en de consequenties hiervan zijn vrijwel uitsluitend toegespitst op volwassenen. In het rapport worden diverse aanbevelingen gedaan om de situatie van kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied te verbeteren. Zo moeten hun belangen in alle beslissingen over gaswinning, herstel, versterking en de ontwikkeling van de regio worden meegewogen, moet de informatievoorziening toegesneden zijn op hun behoeften en moet de onzekerheid en overlast door verhuizingen zoveel mogelijk beperkt worden.

Inzet van alle partijen

Sinds het uitkomen van het rapport zijn door verschillende partijen initiatieven ondernomen die in lijn liggen met de aanbevelingen uit het rapport. Maar Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer ziet tegelijkertijd dat het nog steeds ontbreekt een integrale visie op wat het betekent voor kinderen en jongeren om op te groeien in het aardbevingsgebied in Groningen: 'Voorzieningen en zorg zijn nog niet gericht op de bescherming van kinderen tegen de spanningen en stress die de aardgaswinning en de versterking met zich mee brengt.' Ze wijst hierbij ook op de actualiteit van de afgelopen weken: 'Voor kinderen is het, net als voor hun ouders, niet uit te leggen dat hun huis op het ene moment veilig genoeg wordt bevonden, en dan weer niet. De beslissing om de versterking weer uit te stellen, druist in tegen het ontwikkelingsbelang van de betrokken kinderen.'

Daarnaast wijst de Kinderombudsvrouw erop dat pas komende maand een eerste wetenschappelijke verkenning wordt gestart waarin kinderen een eigen plaats krijgen. Ze stelt dat het essentieel is dat de belangen van kinderen worden meegewogen in al het beleid en op alle niveaus van besluitvorming waarmee ze te maken hebben, en ook in wetenschappelijk onderzoek: 'Alle partijen moeten zich hiervoor inzetten.' Ze zal de mate van opvolging van de aanbevelingen blijven volgen en publiceert begin volgend jaar haar bevindingen hierover.

Rondetafelgesprek

Het rondetafelgesprek wordt georganiseerd door de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. Naast Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer komen wetenschappers, bestuurders en andere vertegenwoordigers van organisaties aan het woord over de mentale gezondheid van de bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen. De Kinderombudsvrouw is blij dat de Kamercommissie specifiek aandacht heeft voor de mentale gezondheid van kinderen en jongeren: 'Aandacht voor het welzijn en de gezondheid van kinderen en jongeren in het gaswinningsgebied is er tot nu toe te weinig geweest.'

Download Position paper

Download rapport