Kalverboer: 'Vrijwel al deze kinderen krijgen een verblijfsvergunning, dus de manier waarop we ze ontvangen in onze samenleving is schadelijk. In de weken dat je deze kinderen laat verkommeren, kan je zo veel kapot maken.'

Asielspreidingswet laat op zich wachten

De doorstoom in Ter Apel zal pas op gang komen als gemeenten opvangplekken voor deze jongeren beschikbaar stellen. Dan hoeven jongeren niet meer dagen- en nachtenlang zonder sanitaire voorzieningen op plastic stoeltjes in wachtruimtes te slapen en verblijven. Zij kunnen dan ook hopelijk de begeleiding en aandacht krijgen die ze nodig hebben. Alleen stellen gemeenten nog geen opvangplekken beschikbaar. Ze wachten op de nieuwe asielspreidingswet die er - ondanks eerdere beloften - nog steeds niet is.

Derde optionele protocol Kinderrechtenverdrag

De Kinderombudsman heeft meerdere keren aangegeven dat er sprake is van ernstige kinderrechtenschendingen. Toch lijkt dit niet te leiden tot snel, effectief en structureel ingrijpen van de overheid. Het schenden van kinderrechten leidt niet tot sancties.

Bovendien heeft de Nederlandse overheid het derde optionele protocol niet ondertekend. Daardoor kunnen kinderen en jongeren geen klacht indienen bij het Kinderrechtencomité als zij vinden dat hun rechten worden geschonden.

Tijdens het gesprek met de Tweede kamer gaf de Kinderombudsvrouw de Kamerleden mee dat ondertekening van het derde protocol niet alleen zou kunnen helpen in een betere rechtsbescherming van de jongeren in Ter Apel, maar ook van alle andere kinderen en jongeren in Nederland wiens rechten onder druk staan.