Deskundigen zijn het er over het algemeen over eens dat het betrekken van kinderen in een vechtscheiding als een vorm van kindermishandeling moet worden gezien. Geestelijk geweld en emotionele verwaarlozing kunnen immers net zo schadelijk voor kinderen zijn als lichamelijk geweld. Als ouders hun kinderen inzetten als machtsmiddel, als zij de andere ouder naar beneden halen waar het kind bij is, of als zij zelfs geweld plegen terwijl de kinderen getuige zijn, is dat schadelijk voor kinderen.

De Kinderombudsman heeft een inventarisatie gemaakt van de huidige Nederlandse praktijk rond scheiden. Welke stappen zitten daarin, waar zitten de knelpunten, wanneer treedt escalatie op? Hij heeft gekeken welke instrumenten er al bestaan om vechtscheidingen te doorbreken en leed bij kinderen te voorkomen en te beperken. Tenslotte heeft hij gekeken naar hoe deze problematiek in andere landen wordt aangepakt. Met al die elementen naast elkaar komt hij tot een stip op de horizon hoe het systeem in Nederland moet worden ingericht.

Lees het adviesrapport 'Vechtende ouders, het kind in de knel'