Wat hebben de kinderen die hun leven een onvoldoende geven nodig?

Uit het onderzoek blijkt dat vooral behoefte is aan het volgende:

  • Een betere thuissituatie
    De kinderen met problemen of waar iets aan de hand is, willen graag een fijne thuissituatie. Het gaat nu niet goed thuis. Ze willen graag dat het wat rustiger wordt en dat hun ouders meer tijd en aandacht voor hen hebben.
  • Snel goede hulp
    Ook vertellen de kinderen met problemen dat ze soms lang moeten wachten op goede hulp. Zo zijn er kinderen die graag ondersteuning willen zodat ze weer naar school kunnen, terwijl andere kinderen al lang wachten op goede psychische hulp.

Soms onduidelijk waarom kinderen een onvoldoende geven aan hun leven

Niet alle kinderen (durven) vertellen waarom ze ontevreden zijn over hun leven. Soms lijkt zelfs alles goed te gaan. Ze geven in het onderzoek bij alle vragen aan dat alles goed gaat, maar ze geven uiteindelijk toch een onvoldoende als cijfer voor hun leven.

We weten helaas niet wat deze kinderen nodig hebben. Zij hebben niet verteld waarom zij hun leven een onvoldoende geven. Om daarachter te komen is meer onderzoek nodig.

Wat vindt de Kinderombudsman dat er moet gebeuren?

De Kinderombudsman vindt het belangrijk dat er naar kinderen geluisterd wordt. In dit onderzoek hebben de kinderen die hun leven een onvoldoende geven zelf verteld wat zij nodig hebben om hun leven te verbeteren. Het is belangrijk dat volwassenen hiernaar luisteren. De Kinderombudsman vindt daarom dat het volgende moet gebeuren:

  • Hulpverleners en scholen moeten eerder checken bij kinderen of het wel goed met ze gaat en wat ze nodig hebben.
  • We moeten familie, buren en andere mensen om een kind heen, vragen meer tijd te maken om echt te luisteren naar wat kinderen nodig hebben.
  • Gemeenten moeten ervoor zorgen dat goede hulp snel beschikbaar is.
  • Er is extra onderzoek nodig om te weten te komen wat de kinderen waar alles goed lijkt te gaan, nodig hebben.

Ook de Kinderombudsman zal opnieuw kijken naar de groep kinderen die hun leven een onvoldoende geeft. Daarom zal ook dit jaar de informatie die bij Kinderrechtentour wordt verzameld, geanalyseerd worden voor deze groep kinderen.

Rapport 'Onvoldoende gezien'

Meer lezen?

Ga naar rapport 'Onvoldoende gezien'

Kinderrechtentour 2018

Dit is het tweede verdiepende onderzoek naar de verschillende resultaten uit de Kinderrechtentour 2018. De Kinderombudsvrouw en haar team gaan elke twee jaar op Kinderrechtentour door Nederland. Om van zoveel mogelijk kinderen en jongeren te horen wat zij belangrijk vinden, wordt rond de tour ook een online vragenlijst uitgezet. Van de 1.703 deelnemers aan dat onderzoek, gaven 116 kinderen hun leven een onvoldoende.

Kinderrechtentour: Thuis in 2020

Ook dit jaar doen we een groot onderzoek. We monitoren iedere 2 jaar hoe het gaat in Nederland. Dit jaar is de thuissituatie met oog op Corona voor velen nog belangrijker geworden.

Wil jij onze vragenlijst invullen, of delen met kinderen en jongeren in jouw omgeving?

Lees alles over ons onderzoek op onze website:

Ga naar 'Thuis in 2020'