De Kinderombudsman heeft net als een aantal andere organisaties die letten op kinderrechten input geleverd aan het VN-Kinderrechtencomité. De input is duidelijk terug te zien in de vragen die zijn gesteld. Bijvoorbeeld over het belang van het kind, de aanpak van armoede en de situatie in de jeugdzorg.

Online nabeschouwing van het Kinderrechtencollectief

Op 4 februari 2022 keek Margrite Kalverboer samen met andere deskundigen terug op de sessies. Dit tijdens een online nabeschouwing van het Kinderrechtencollectief. Margrite Kalverboer gaf aan het belang van het kind op verschillende kinderrechtenthema's terug te zien in de vragen van het VN-Kinderrechtencomité.

Nederland gaf aan dat zij dat belang van het kind meenemen in het beleid, maar ondertussen weet iedereen dat die doorwerking er niet altijd is. Individuele kinderen hebben vaak te maken met besluiten waarbij hun belang niet voorop staat. Denk aan kinderen die geen passende zorg krijgen omdat deze te duur is en daarom niet is ingekocht. Of denk aan kinderen in Syrische kampen die niet teruggehaald worden omdat hun moeders in Nederland niet gewenst zijn.

Margrite Kalverboer, de Kinderombudsvrouw.

Ook zag zij vanuit het VN-Kinderrechtencomité veel aandacht voor de jeugdzorg en mentale problemen onder jongeren. Daar is ook alle reden toe gezien de worsteling die de overheden hebben met de decentralisatie van de jeugdhulp, aldus Margrite Kalverboer.

Het VN-Kinderrechtencomité publiceert later deze maand haar conclusies en aanbevelingen.

Meer informatie

Lees een verslag van de sessies (Engelstalig)
Rapport van de Kinderombudsman aan het VN-Kinderrechtencomité (2019)
Rapport Kinderombudsman aan het VN-Kinderrechtencomité (2021)
Brief aan het VN-Kinderrechtencomité (2021)

Terugkijken?

De sessies zijn terug te kijken op de website van de VN. Dat kan via onderstaande links:

Bekijk sessie van 1 februari 2022
Bekijk sessie van 2 februari 2022