Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: 'De lange wachttijden bij de IND veroorzaken grote onzekerheid en onrust bij zowel volwassen bewoners van asielzoekerscentra als kinderen. Ook verblijven asielzoekers te lang op zogenoemde pre pol locaties. Daar zijn de voorzieningen een stuk lager dan in reguliere asielzoekerscentra. Daarom dringen de Kinderombudsman en ik aan op verhoging van het voorzieningenniveau op de pre pol locaties voor asielzoekers die wachten op de start van hun procedure.'

Ook vragen de Nationale ombudsman en Kinderombudsman naar de stand van zaken over de inzet van de IND op kansrijke asielverzoeken, en benadrukken dat in alle gevallen asielzoekers duidelijke informatie moeten krijgen over het verloop van hun asielaanvraag.

Ga naar de brief aan staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) over wachttijden asielaanvragen