In 2021 willen wij daarom starten met een intensievere samenwerking tussen ons en de Tweede Kamer. Wij hebben een aantal aandachtspunten voor de Tweede Kamercommissies. Deze aandachtspunten zijn door ons gemaakt op basis van klachten die bij de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman binnen kwamen en op basis van onze eigen onderzoeken.

Allemaal belangrijke onderwerpen en/of zaken waar burgers en kinderen in de problemen zijn geraakt of dreigen te raken in het contact met de overheid of instanties. De meldingen die bij ons binnen komen en onze onderzoeken zijn heel belangrijk voor het werk van de Tweede Kamer. Samen kunnen we er voor zorgen dat de burger het echt beter krijgt.

Brieven Tweede Kamercommissies

Lees per brief wat wij de Tweede Kamercommissies hebben meegegeven:

Ga naar Kennismakingsbrief Kamercommissie Economische Zaken
Ga naar Kennismakingsbrief Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ga naar Kennismakingsbrief Kamercommissie Koninkrijksrelaties
Ga naar Kennismakingsbrief Kamercommissie Justitie en Veiligheid
Ga naar Kennismakingsbrief Kamercommissie Binnenlandse Zaken
Ga naar Kennismakingsbrief Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ga naar Kennismakingsbrief Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ga naar Kennismakingsbrief Kamercommissie Financiën
Ga naar Kennismakingsbrief Kamercommissie Europese Zaken