Extra getroffen door armoede

Armoede in Caribisch Nederland is een groot probleem blijkt uit twee eerdere onderzoeken naar armoede daar ter plaatse:

Meer over het onderzoek onder ouderen
Meer over het onderzoek onder jongvolwassenen

Deze groepen mensen, net als alleenstaande ouders met kinderen, lijken door de armoede extra getroffen te worden. Daarom onderzoekt de Nationale ombudsman, deels samen met de Kinderombudsman, sinds 2019 de armoedeproblematiek in Caribisch Nederland.

Oplossingen om uit armoede te komen

De ombudsmannen gaan onderzoeken waar Caribisch Nederlandse alleenstaande ouders en kinderen, die rond of onder de armoedegrens leven, tegenaan lopen bij de opvoeding. Armoede heeft namelijk grote negatieve gevolgen voor de opvoedingsmogelijkheden van ouders, zeker als zij alleenstaand zijn. Ook wordt onderzocht welke gevolgen dit heeft voor de kwaliteit van hun leven. En brengen ze in kaart wat deze ouders en kinderen van de overheid en maatschappelijke organisaties verwachten.

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman zullen op basis van het onderzoek aanbevelingen doen die ervoor moeten zorgen dat alleenstaande ouders op goede wijze vorm kunnen geven aan de opvoeding van hun kinderen. Omdat armoede een belangrijke risicofactor is voor opvoedingsproblemen, zal een deel van de aanbevelingen ook betrekking hebben op het verminderen van armoede en armoede-gerelateerde problematiek. Het rapport over dit onderzoek wordt naar verwachting in het najaar van 2021 gepubliceerd.

Achtergrond

Sinds 2010 zijn Bonaire, St. Eustatius en Saba bijzondere gemeenten van Nederland. Samen vormen zij Caribisch Nederland. De Nationale ombudsman behandelt sindsdien klachten over rijksoverheidsinstanties op de eilanden. Sinds 2012 behandelt hij ook klachten over de lokale overheidsinstanties, oftewel de openbare lichamen. De Kinderombudsman mag sinds zijn oprichting in 2011 klachten behandelen in Caribisch Nederland.

Dit gezamenlijke onderzoek naar armoede onder alleenstaande ouders en hun kinderen in Caribisch Nederland is het derde uit een serie van drie onderzoeken van de Nationale ombudsman naar armoedeproblematiek in Caribisch Nederland. In september 2019 publiceerde de Nationale ombudsman het eerste onderzoek naar armoede onder ouderen op Bonaire, St. Eustatius en Saba. In september 2020 publiceerde de Nationale ombudsman samen met de Kinderombudsman het tweede onderzoek naar armoede onder jongeren in Caribisch Nederland. De drie onderzoeken naar armoede in Caribisch Nederland maken deel uit van de ombudsagenda van de Nationale ombudsman.