Gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor totale aanpak kindermishandeling

Op dit moment zijn gemeenten alleen verantwoordelijk voor de preventie van kindermishandeling. Vanaf 1 januari 2015 worden zij daarnaast volledig verantwoordelijk voor het onderzoeken van mogelijke situaties van kindermishandeling en voor de hulp aan ouders en mishandelde kinderen.

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbevelingen aan gemeenten in het onderzoeksrapport zijn:
1. Hanteer als doelstelling in het preventiebeleid kindermishandeling dat het aantal kinderen dat in een gemeente  te maken krijgt met kindermishandeling met minimaal 50% wordt verminderd in een periode van 3 jaar.
2. Versterk de gemeentelijke regietaak ten aanzien van de preventie van kindermishandeling door het voeren van een Kind Veilig Preventiebeleid: risico doelgroepen in beeld krijgen, effectieve programma’s inzetten en sturen op het daadwerkelijk bereiken van ouders en kinderen.
3. Gebruik maken van bestaand aanbod zoals het Kind Veilig Preventiepakket

Kind Veilig Preventiepakket

De Kinderombudsman heeft Augeo, De Bernard van Leer Foundation en Stichting Kinderpostzegels als onafhankelijke in kindermishandeling gespecialiseerde organisaties gevraagd hun aanbod gebundeld zichtbaar te maken in een Kind Veilig Preventie Pakket.  Dit zodat gemeenten extra handvatten krijgen ter ondersteuning van hun regietaak ten aanzien van de aanpak kindermishandeling. De Kinderombudsman wil hiermee gemeenten tegemoet komen in tijden van transitie en bezuinigingen.  Dit pakket bestaat uit een ‘checklist preventie kindermishandeling’, een monitor om de gemeentelijke aanpak van kindermishandeling te ondersteunen,  e-learning tools voor alle professionals die in een gemeente werken met ouders of kinderen, en ondersteuning bij de begeleiding van kinderen in de vrouwenopvang.

Download Rapport 

Download samenvatting