In een brief aan staatssecretaris Van Ooijen (VWS) delen we de resultaten van onze verkenning. Daarnaast vragen we hem om het verzamelen en beschikbaar stellen van data over het welzijn van kinderen in Nederland en Caribisch Nederland te stimuleren. Met name op de ontbrekende onderwerpen.

Gegevens over het welzijn van kinderen zijn belangrijk om goed gericht beleid te kunnen maken. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: 'Alleen op die manier kan onderzocht worden welke impact het beleid heeft op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en kan er zo nodig worden bijgestuurd.'

Lees de brief aan staatssecretaris Van Ooijen over dataverzameling welzijn van kinderen