Kalverboer vertelde de commissie dat de bevingen grote gevolgen hebben op de levens van kinderen en jongeren in het gebied. Ze heeft hier de afgelopen jaren ook meermalen aandacht voor gevraagd en moet helaas concluderen dat er tot nu toe nog steeds te weinig aandacht voor is. Met name kinderen in kwetsbare gezinnen hebben het zwaar, omdat het er vaak alleen nog maar over de aardbevingen gaat. Kalverboer: 'Ik heb destijds met kinderen gesproken, die op school waren, maar met hun hoofd thuis zaten, omdat ze niet wisten in welke staat ze hun ouders thuis zouden aantreffen na school. Deze kinderen hebben hun ouders moeten missen en zijn in eenzaamheid opgegroeid.'

Kinderen voelen zich niet begrepen

In 2017 deed de Kinderombudsman onderzoek naar de gevolgen van de aardbevingen op kinderen en jongeren die opgroeien in het gebied. Een van de conclusies was toen ook dat er te weinig aandacht is voor kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied. Kinderen willen er daarom ook niet meer over praten. Ze hebben het gevoel dat er toch niet naar ze geluisterd wordt. Kalverboer: 'De kinderen hebben het gevoel dat de problematiek niet begrepen wordt in Den Haag. Buiten het aardbevingsgebied weten mensen niet hoe het is om met scheuren in je huis op te groeien.'

Praten over gevoelens en ervaringen

Onlangs voerde Kalverboer gesprekken met jongvolwassenen die terugblikten op hun jeugd in het aardbevingsgebied. Zij geven aan dat kinderen die nu opgroeien meer ruimte moeten krijgen om te praten over hun ervaringen en gevoelens, iets wat ze zelf gemist hebben. Kalverboer: 'Er moeten op scholen mensen zijn naar wie kinderen kunnen, maar je moet bij wijze van spreken ook langs de deuren gaan, want anders weet je niet wat er speelt in gezinnen en hoeveel impact de problematiek heeft. Na een aardbeving organiseren gemeenten informatieavonden voor ouders en ouderen, maar niet voor kinderen en jongeren.'

Belang van het kind

Een van de aanbevelingen van de Kinderombudsman richting de parlementaire enquêtecommissie is dan ook dat kinderen zich moeten kunnen uit over hoe ze zich voelen. 'Dat ze de stress kunnen ontladen, dat kan via kunst, via praten, via sport, dat ze goede informatie krijgen.' En dat ze zelf mogen aangeven wat zij willen, in plaats van dat volwassenen dat voor ze bepalen. 'In het Kinderrechtenverdrag is het belang van het kind het eerste belang dat je weegt. Kijk je naar het hele beleid, dan is er nooit gekeken naar het belang van het kind. Er is ze nooit gevraagd: wat zou voor jou goed zijn? En daar is ook nooit rekening mee gehouden.'

Eindrapport parlementaire enquêtecommissie

Nu de openbare verhoren van de parlementaire enquête gaswinning zijn afgerond, gaat de enquêtecommissie bezig met het opstellen van het eindrapport. Die wordt naar verwachting begin volgend jaar gepubliceerd.

Terugkijken

Wil je het openbaar verhoor als getuige van Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer terugkijken? Je vindt de livestream op de website van de Tweede Kamer.