Het onderzoek richt zich op drie klachten. In het rapport kun je een uitgebreide samenvatting lezen van de aanleiding van de klachten.

Klacht 1

Moeder klaagt dat Veilig Thuis onvoldoende/niet de veiligheid van haar kinderen heeft onderzocht en dat Veilig Thuis niet heeft ingezet op hulpverlening voor de kinderen zelf.

De ombudsmannen vinden deze klacht ongegrond. De belangen van de kinderen zijn zorgvuldig meegenomen in de beslissingen van Veilig Thuis.

Klacht 2

Moeder klaagt dat Veilig Thuis haar niet voldoende heeft betrokken bij de besluitvorming en niet voldoende transparant is geweest nadat Veilig Thuis zorgelijke signalen over haar kinderen ontving.

De ombudsmannen vinden deze klacht gegrond. Veilig Thuis heeft niet voldoende gekeken naar de belangen van kinderen. In het bijzonder het belang bij goede ondersteuning aan een gezin als ouders het zelf (tijdelijk) niet kunnen.

Klacht 3

Moeder klaagt dat Veilig Thuis haar onheus heeft bejegend en dat na klachtbehandeling niet voldoende heeft rechtgezet.

De ombudsmannen vinden deze klacht ongegrond.

Lees het rapport 'Veilig Thuis heeft voldoende oog voor veiligheid van kinderen'