Op bezoek bij kinderen die niet thuis wonen

De Kinderombudsvrouw gaat tijdens de kinderrechtentour op bezoek bij kinderen die niet thuis wonen. Om te horen hoe het met ze gaat en of zij extra hard geraakt worden door de corona-maatregelen. Dat kan zijn omdat contact met familie en vrienden moeilijker is dan voor corona of omdat er minder activiteiten voor ze zijn. We beperken ons tot bezoeken aan kinderen voor wie dit de beste manier is om met hen in contact te komen. Zo hebben kinderen die in een jeugdgevangenis verblijven maar beperkt toegang tot internet. En ook voor kinderen op een asielzoekerscentrum is goed internet niet altijd een vanzelfsprekendheid. Ook beperken we het aantal bezoeken.

Deze verkorte versie van de Kinderrechtentour is afgelopen dinsdag begonnen met een bezoek in een asielzoekerscentrum. Gisteren volgde een bezoek aan een jeugdgevangenis. De laatste bezoeken vinden plaats in oktober. Op 20 november, de dag voor de rechten van het kind, volgt de publicatie Als je het ons vraagt 2020.

Het is belangrijk dat we van kinderen horen wat er in hun leven speelt. Altijd maar ook juist nu in tijden waarin dat niet eenvoudig is. De kinderen die we opzoeken geven aan dat ze de persoonlijke betrokkenheid op hun leven en het feit dat we ze in coronatijd opzoeken erg waarderen. Voor mij is het ontzettend belangrijk kennis te nemen van hun zorgen maar ook van wat hen kracht geeft en de oplossingen die ze zelf bedenken. Het biedt mij als kinderombudsvrouw een verfrissende blik op het leven van deze jonge generatie en op dat waar ik me voor in zal zetten.

Margrite Kalverboer, de Kinderombudsvrouw.

Vul de vragenlijst in

Net als bij iedere Kinderrechtentour heeft de Kinderombudsman ook voor 2020 een vragenlijst opgesteld, waarin kinderen kunnen aangeven hoe het met ze gaat en wat zij zouden doen als zij Kinderombudsman of -vrouw zouden zijn. Dit jaar zijn er extra vragen in de lijst opgenomen over corona. Voor de kinderen die niet bij het internet kunnen is een speciale versie gemaakt. Ook kinderen die geen bezoek van het team van de Kinderombudsman krijgen, kunnen de vragenlijst invullen. Hun antwoorden zijn belangrijk voor het bepalen van de plannen van de Kinderombudsman voor 2021.

Verrassende tussenrapportage

In de afgelopen maanden namen honderden kinderen de tijd om de vragenlijst in te vullen. Dat leverde dit voorjaar een eerste tussenrapport op. Deze Quick Scan leverde verrassende conclusies op. Zo bleek dat kinderen hun leven een even hoog cijfer gaven als twee jaar geleden. En kinderen die met problemen te maken hadden, scoorden zelfs hoger dan in 2018. Verder bleek dat kinderen die jeugdhulp kregen soms blij waren met minder hulpverleners over de vloer. Ook kinderen die gepest werden, waren gelukkiger dan voor corona. Of kinderen dit nu ook nog vinden, moet blijken uit de vragenlijsten die in de komende weken nog worden ingevuld.

Naar de vragenlijst 'Als je het ons vraagt'
Naar de Quick Scan

Hoe de Kinderombudsman tourt in tijden van corona

Tijdens de verkorte tour bezoekt de Kinderombudsman onder andere jeugdzorginstellingen, een jeugdgevangenis en een azc om daar met kinderen te praten. Alle afspraken vinden plaats in overeenstemming met de RIVM-voorwaarden. De exacte data zijn allemaal onder voorbehoud van ontwikkelingen rondom het corona-virus.